1963 – Γαλακτοκομείο Ροδόπη
1965
July 16, 2018

Ίδρυση Γαλακτοκομείου Ξάνθης ΡΟΔΟΠΗ