1963 - Γαλακτοκομείο Ροδόπη
1965
16 Ιουλίου, 2018

Ίδρυση Γαλακτοκομείου Ξάνθης ΡΟΔΟΠΗ