1997 – Γαλακτοκομείο Ροδόπη
1985
July 16, 2018
1998
July 16, 2018
Φρέσκο Γάλα σε νέα συσκευασία.